Ulingos integritetspolicy (GDPR)

Information om hur jag hanterar dina personuppgifter:
 
Vem jag är
Jag heter Ulrika Borking och är ägare till företaget Ulingo. Jag vill ta hand om de personuppgifter som jag får från kunder, kollegor och leverantörer på bästa sätt och skydda dem från att spridas vidare eller komma i orätta händer. I det här informationsmeddelandet beskriver jag vilka typer av personuppgifter jag hanterar, varför och vad jag gör med dem. Du kan när som helst kontakta mig i min roll som personuppgiftsansvarig för de uppgifter som jag hanterar på adress Ulingo, Älvsjövägen 12, 125 45 Älvsjö, e‐post: info@ulingo.se.
 
 
1. Personuppgifter som jag hanterar som en del av företagets administration
Om du lämnat mig dina kontaktuppgifter för att jag ska utföra ett uppdrag åt dig, eller för att du ska utföra ett uppdrag åt mig, sparar jag dem för att vi ska kunna hålla kontakten under uppdragets gång och efteråt. Vanligen sparar jag bara kontaktuppgifterna i mitt mejlprogram (G-mail). Efter att uppdraget är slutfört använder jag dina bankuppgifter för att kunna skicka fakturor/för att kunna betala dig som leverantör. Alla sådana ekonomiska transaktioner sparas sedan i minst 7 år enligt bokföringslagen. Jag har inga andra register över kunder eller leverantörer och jag lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan såvida vi inte kommit överens om att jag ska göra det.
 
 
2. Personuppgifter i e‐postmeddelanden
I mitt mejlprogram sparar jag all min företagskorrespondens så att jag ska kunna ge dig
bästa service när vi har kontakt på nytt. Där sparas den information du skickat till mig via e‐post, till
exempel din e‐postadress och de kontaktuppgifter du har i din e‐postsignatur. Men också
överenskommelser om uppdrag, termfrågor och annat vi diskuterat kring uppdragen etc., som
normalt inte innehåller personuppgifter. Om du skickar information till mig av känslig natur, som du
vill att jag raderar när uppdraget är slutfört, vill jag att du informerar mig om det.
 
 
3. Personuppgifter som förekommer i arbetsdokument (dokument som jag översätter eller
granskar enligt avtal med kunder)

Ibland kan det förekomma personnamn, och i vissa fall kontaktuppgifter, i de texter jag får att
översätta eller granska från dig. Det kan till exempel vara presskontakter i pressmeddelanden och
namn på personer som intervjuats för artiklar (till personalwebbar etc.). Jag sparar alla källtexter och
översättningar på min hårddisk – och i vissa fall på Dropbox – för att ha som referensmaterial till
kommande översättningar. Texterna sparas även i segmenterad form (mening för mening) i ett
översättningsminne som jag använder för att kommande översättningar ska bli konsekventa. Det
finns ett översättningsminne för varje kund och dessa lämnas inte vidare annat än till underleverantörer som ska arbeta med samma kund. När kunden uttryckligen inte längre är kund hos Ulingo raderar jag minnet, om ingenting annat överenskommits.
 
 
Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?
Vad gäller punkterna 1–2 ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter att jag
ska kunna fullgöra det avtal som vi ingår när du köper en tjänst av Ulingo. Vad gäller punkt 3 ovan är den rättsliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen. Detta innebär att jag anser att mitt intresse av att använda tidigare översättningar som referens för nya, för att kunna åstadkomma konsekventa översättningar, överväger det integritetsintrång som personerna ev. utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att personuppgifterna som förekommer i materialet är mycket få, att de inte är av känslig natur, att de redan är eller kommer att bli publicerade offentligt av den som beställt översättningen samt att de inte sprids vidare utanför de mycket få personer som arbetar med översättningarna.
 
 
Din rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att be mig om att få se, göra ändringar i eller radera de uppgifter jag har om dig. Kontakta
mig i så fall direkt per e‐post så kommer jag att vidta åtgärder snarast, och allra senast inom en
månad efter det att du har kontaktat mig. Om du har några övriga frågor eller synpunkter kring hur jag hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta mig.

 

Den här informationen uppdaterades den 10 januari 2022 och kommer att ses över om och när så krävs.