Tjänster

Ett litet företag med kunskap, kompetens och låga omkostnader kan erbjuda tjänster med hög kvalitet men till ett konkurrenskraftigt pris. Här beskriver vi kortfattat Ulingos språktjänster. Du kan läsa mer under respektive tjänst.

I översättningsprocessen behöver man ta ställning till ämnesområdet (terminologi) och hur budskapet ska förmedlas på bästa sätt (stilnivå). En översättningsprocess sker på olika plan och det kan finnas en eller flera delar i den processen som du vill ha hjälp med. Utöver översättning erbjuder Ulingo även lokalisering och granskning av översättningar gjorda av annan part. Översättning kan ibland innebära transkribering, d.v.s. att källtexten består av en ljud- eller videoinspelning. Vi översätter då inte bara från ett språk till ett annat utan även från ett format till ett annat. Du kan skicka in en ljud- eller en videoinspelning.

Ulingo ser till att du når ut med budskapet på ett stilfullt, målanpassat och korrekt sätt. Språkgranskning av dina texter är ett viktigt steg för att säkerställa högsta kvalitet innan de publiceras. Precis som i översättningsprocessen sker språkgranskningen på olika nivåer och det kan även här finnas en eller flera delar i den processen som du vill ha hjälp med. Ulingo erbjuder korrekturläsning, språk- och textgranskning samt copywriting och andra skrivtjänster.

Läs gärna mer om Ulingos tjänster under fliken "Tjänster" högst upp

 och hör av dig redan idag för en kostnadsfri offert!