Översättning

Utgångsläget är att man som översättare ska vara flytande – både muntligt och skriftligt – i det språk man översätter från (källspråket) och det språk man översätter till (målspråket) ska vara översättarens modersmål. Utöver det krävs det en mycket god känsla för språk och en förmåga att förstå hur ett budskap ska förmedlas på bästa sätt, i en given situation. En bra översättare är inte bara specialist på sitt källspråk och målspråk; en bra översättare är också en duktig researcher. För att kunna översätta eller producera text med kvalitet för olika sammanhang och målgrupper behöver en översättare snabbt kunna sätta sig in i olika ämnen. Att vara allmänbildad skadar inte – om inte annat blir man det med tiden inom detta yrke!

Översättning:

Granskning av översättningar:

Lokalisering:

Ingen översättning är den andra lik. Varje text är unik och det kan finnas olika anledningar till att du vill översätta en text från exempelvis engelska till svenska eller tvärtom. Ulingo översätter texterna så att budskapet, och målet med texterna, blir detsamma även på andra sidan översättningen. Att översättningen görs på ett professionellt sätt och ger en kvalitetstext som låter bra på alla nivåer – lingvistiskt, idiomatiskt och stilmässigt – är en självklarhet.

Korrekturläsning är alltid ett sista steg för varje översättare och Ulingo erbjuder även granskning av översättningar gjorda av annan part. Översättningen kontrolleras för att säkerställa att slutprodukten blir så bra som möjligt. Den översatta texten (måltexten) och originalet (källtexten) parallelläses och jämförs för att granska att innehåll, språk och stil är korrekt översatt och att texten fungerar på bästa sätt i det tänkta sammanhanget.

Att lokalisera text innebär att anpassa den översatta texten till ett nytt sammanhang. Detta kan vara särskilt viktigt vid översättning av exempelvis en webbplats. Besökare blir mer benägna att agera om de möts av sitt eget modersmål. De kulturbundna elementen och de lokalt färgade referenserna kan i vissa fall med fördel lokaliseras för att skapa närhet. Ibland kan också analys av företagsnamn eller andra egennamn efterfrågas för att undvika oönskade associationer på en ny marknad.