Skrivtjänster/copywriting

Ulingo kan hjälpa dig att producera texter med hög kvalitet. En översättare möter en mängd olika texter varje dag och kan snabbt förstå hur ett budskap, i ett visst sammanhang, ska förmedlas på bästa sätt. Skrivtjänster kan innebära hjälp med företagets interna texter och/eller externa texter som exempelvis informationsmaterial, nyhetsbrev eller texter för webben. Copywriting innebär att skriva för just dig eller ditt företag. Ulingo hittar rätt ton, terminologi och textform för att kommunicera med mottagaren på ett sätt som gör att budskapet når den tänkta målgruppen på det mest fördelaktiga sättet.