Språkgranskning

Korrekturläsning:

Korrekturläsning, att "korra" en text, innebär helt enkelt att eventuella skrivfel beträffande stavning och grammatik upptäcks och rättas till. Det är viktigt att låta någon annan korrekturläsa din text så att inga onödiga fel drar ned helhetsintrycket.

Språk- och textgranskning:

Att granska text och språk innebär att man med ett helhetsgrepp ser till att texten når ut till den tänkta målgruppen på bästa sätt. Ulingo korrekturläser texten för att sedan granska den i ett vidare sammanhang för att se att den fungerar på ord-, stil- och innehållsnivå.

Ta din enspråkiga text ett steg vidare:

Kanske att du i ett senare skede vill ha de kvalitetsgranskade, enspråkiga, texterna översatta? På Ulingo översätter man bara till sitt modersmål och vi kan därför tillhandahålla en slutprodukt, på svenska eller engelska, som håller samma höga kvalitet som originalet.