Översättning

Ulingo erbjuder översättning:

  • från engelska till svenska
  • från danska till svenska
  • från norska till svenska

Exempel på texter:

  • Finans/ekonomi (finansiella rapporter, offerter och basfakta för investerare) 
  • PR och företagskommunikation (presentationer och pressmeddelanden)
  • Data/IT (manualer och användargränssnitt)
  • Juridik (samarbetsavtal och användarvillkor)
  • Marknadsföring (webbplatser, broschyrer och nyhetsbrev)

Jag jobbar även med transkreationsprocesser och marknadsanpassning för den svenska marknaden inom exempelvis hemelektronik, inredning, mode och skönhet. Du kan läsa mer om transkreation i den här bloggtexten.

Lite mer om översättningsprocessen, för den som vill...

I en översättningsprocess behöver man ta ställning till ämnesområdet (terminologi) och hur budskapet ska förmedlas på bästa sätt (stilnivå). En översättningsprocess sker på olika plan och det kan finnas en eller flera delar i den processen som du vill ha hjälp med. Utöver översättning erbjuder jag även lokalisering och granskning av översättningar gjorda av annan part. 

Att lokalisera text innebär att anpassa den översatta texten till ett nytt sammanhang. Detta kan vara särskilt viktigt vid översättning av exempelvis en webbplats. Besökare blir mer benägna att agera om de möts av sitt eget modersmål. De kulturbundna elementen och de lokalt färgade referenserna kan i vissa fall med fördel lokaliseras för att skapa närhet. Ibland kan också analys av företagsnamn eller andra egennamn efterfrågas för att undvika oönskade associationer på en ny marknad. Kreativ översättning, eller transkreation, innebär att man genom ett helhetsgrepp ser till att översättningen skapar den tänkta effekten hos läsaren. Detta är särskilt viktigt för marknadsföringsmaterial eller ett varumärkes tagline eller slogan och kan även innefatta analys av bilder och typsnitt.

Korrekturläsning är alltid ett sista steg för varje översättare och Ulingo erbjuder även granskning av översättningar gjorda av annan part. Översättningen kontrolleras för att säkerställa att slutprodukten blir så bra som möjligt. Den översatta texten (måltexten) och originalet (källtexten) parallelläses och jämförs för att granska att innehåll, språk och stil är korrekt översatt och att texten fungerar på bästa sätt i det tänkta sammanhanget.

Ingen översättning är den andra lik. Varje text är unik och det kan finnas olika anledningar till att du vill översätta en text från exempelvis engelska till svenska. Ulingo översätter texterna så att budskapet, och målet med texterna, blir detsamma även på andra sidan översättningen. Att översättningen görs på ett professionellt sätt och ger en kvalitetstext som låter bra på alla nivåer - lingvistiskt, idiomatiskt och stilmässigt - är en självklarhet.

ÖVERSÄTTNING TRANSKREATION LOKALISERING SPRÅKGRANSKNING SKRIVTJÄNSTER