Granskning

Språkgranskning av svenska texter


Granskning av dina texter är ett viktigt steg för att säkerställa högsta kvalitet innan de publiceras. Jag ser till att du når ut med budskapet på ett stilfullt, målanpassat och korrekt sätt. Det finns olika nivåer av språkgranskning:
 

  • Att korrekturläsa en text innebär att eventuella skrivfel (stavning och grammatik) upptäcks och rättas till. Det är viktigt att låta någon annan korrekturläsa din text så att inga onödiga fel drar ner helhetsintrycket.
 
  • Att granska text och språk innebär att man med ett helhetsgrepp ser till att texten når ut till den tänkta målgruppen på bästa sätt. Jag korrekturläser texten för att sedan granska den i ett vidare sammanhang för att se att den fungerar på ord-, stil- och innehållsnivå.

ÖVERSÄTTNING TRANSKREATION LOKALISERING SPRÅKGRANSKNING SKRIVTJÄNSTER