CAT-verktyg

CAT-verktyg
– alltid en nödvändighet?

En datoranimerad katt tittar in i kameran och gör en lurig min.

Ulrika Borking

De allra flesta professionella översättare använder olika typer av CAT-verktyg (Computer Assisted Translation, CAT) när de översätter texter. Istället för att arbeta direkt i exempelvis en word-fil, bidrar översättningsprogrammet (CAT-verktyget) bland annat med:

  • Översättningsminnen (translation memory, TM)
  • Termbaser (term base, TB)
  • Kvalitetssäkring (quality assurance, QA)
 

Det positiva är att översättningsprocessen optimeras – det går snabbare och texten blir mer överskådlig eftersom den delas upp i segment. Dessa segment är helt enkelt mindre beståndsdelar av texten, oftast meningar. Källtextens segment (originaltexten) spaltas prydligt upp bredvid måltextens segment (översättningen) allt eftersom översättaren gör sin översättning av källtexten. Detta görs genom att en tvåspråkig fil i formatet xliff automatiskt skapas när texten som ska översättas har lagts in i CAT-verktyget.
 
När översättningen är klar så exporteras den från programmet och – voilà! Nu har CAT-verktyget skapat en likadan text som är i samma filformat som originalet, men på det nya språket. Fiffigt va? Jag använder mig främst av CAT-verktygen Phrase, MemoQ och Smartling.
 

CAT-verktyg effektiviserar som sagt arbetet, men det finns vissa typer av texter och uppdrag där översättningsprogram inte nödvändigtvis snabbar upp processen.

 

Fungerar mindre bra för kreativa texter

 

Människor brainstormar i ett möte på ett kontor.


Kreativa texter fungerar mindre bra att översätta i ett CAT-verktyg. Reklamtexter är en typ av kreativ text och här handlar det främst om att skapa en känsla hos läsaren snarare än att återge en exakt betydelse. Då är det en fördel att ”frigöra” sig från CAT-verktyget eftersom översättaren annars kan bli påverkad av översättningsprogrammets sätt att dela upp texten i segment.
 
Istället för att närma sig texten mening för mening är det bättre att se helheten och på så sätt leka runt med ord och meningsbyggnader. Budskapet och essensen i originaltexten ska bevaras – men på ett sätt som träffar precis rätt hos målgruppen i den nya språkliga kontexten. En kreativ text som ligger för nära originalet i översättningen kan lätt låta konstlad och ”styltig” och den önskade reaktionen hos läsaren uteblir.
 
Med det sagt: texter som med fördel översätts i ett CAT-verktyg kräver även de en viss kreativ process. Jag som översättare behöver självklart se till att den översatta texten fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang. Och för att den ska göra det är det viktigt att exempelvis terminologi, stilnivå, ordval och inte minst ett företags Tone of Voice respekteras. Men mer om det senare.


 

CAT-verktyg – hur påverkas du som kund?

En katt  ligger på ett skrivbord bredvid en dator.

"Alla översättare som jobbar hemma behöver två katter för att inte tappa vettet: a cat and a CAT."

Hur påverkas du som kund av att jag använder ett översättningsprogram eller inte? Först ett viktigt klargörande: maskinöversättning och användning av CAT-verktyg är inte samma sak. Ett maskinöversättningsprogram (Machine Translation, MT) ska alltså inte förväxlas med ett översättningsprogram. Maskinöversättning är en automatiserad översättningsprocess som utförs av en dator utan mänsklig inblandning. Dagens teknik med neural maskinöversättning (Neural Machine Translation, NMT) i kombination med AI-teknik har förvisso revolutionerat tekniken, men än så länge krävs en mänsklig översättares kontextuella skarpsinne för att skapa kvalitetsöversättningar. (Mer om detta i en annan blogg...)  
 
Anledningen till att i princip alla professionella översättare använder CAT-verktyg är för att vi ska kunna arbeta snabbare och mer kvalitetssäkrat. Det blir dessutom billigare för dig som kund eftersom vi kan återanvända redan översatta segment och du betalar inte för upprepningar inom samma text.
 
Översättningsprogram lämpar sig särskilt väl för facktekniska texter inom exempelvis finans, teknik och juridik. Inom dessa områden förekommer ofta standardiserade, repetitiva och återkommande texter. Vid översättning av exempelvis årsredovisningar och hållbarhetsrapporter är det ett måste att jag använder mig av CAT-verktyg för att kvalitetssäkra processen.
 
Vid stora textvolymer gör CAT-verktyget det även enklare att samarbeta med andra översättare. Om du som kund behöver ha hjälp med att översätta en stor textmassa på kort tid, kan jag samarbeta med andra kvalificerade översättare i mitt nätverk. Vi arbetar då mot samma databas och delar översättningsminne genom att exportera översättningsminnet via Translation Memory Exchange (TMX), vilket möjliggör ett smidigt och effektivt arbetssätt. 

Språklig kommunikation och Tone of Voice

 

En annan viktig aspekt är att översättningsminnen och termbaser bidrar till ett enhetligt språkbruk och en konsekvent terminologianvändning. Ditt företags Tone of Voice (ToV) bibehålls och går som en röd tråd genom alla texter och all kommunikation. Det ger ett sammanhängande och professionellt intryck som i sin tur skapar igenkänning och förtroende hos målgruppen. Om ditt företag redan har exempelvis termlistor kan dessa enkelt importeras till CAT-verktyget. Stilguider och annat referensmaterial är också till hjälp i arbetet om sådant finns.
 
Att arbeta fram ett företags eller ett varumärkes tone of voice på en ny språklig marknad, termlistor och stilguider är annars något som jag kan hjälpa till med. Det viktiga är att CAT-verktyget tillsammans med översättningsminnen och termbaser säkerställer att den stil och det språk du och ditt företag är nöjda med, bibehålls i all er kommunikation.


 

Språk+ teknik = sant?


Översättare blir man oftast för att man har en förkärlek till språk, ord och text och skriftligt berättande i största allmänhet. Men som översättare i dag räcker det inte med att vara en fena på det här med språk och kommunikation. Utöver självklara språkliga färdigheter och kunskaper inom fackområden behövs det även en hel del tekniskt kunnande i ett eller flera CAT-verktyg.
 
Men CAT-verktyg är bara en av många programvaror som en översättare stöter på i sitt dagliga värv och utvecklingen går hela tiden framåt – det rör på sig i en rasande takt minst sagt – och tekniken är här för att stanna. För att inte bli akterseglad av ChatGPT eller någon annan förvånansvärt kvicktänkt artificiell intelligens gäller det att bli vän med tekniken och dra nytta av den. Min uppfattning är att människa och maskin kan skapa ganska bra saker tillsammans. Så länge det sitter en högst mänsklig översättare bakom spakarna.
 
Om du behöver hjälp med att översätta text – oavsett om det rör sig om stora volymer eller små – är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag inleder gärna ett samarbete och tillsammans kommer vi fram till ett arbetsflöde som passar just dig och din verksamhet.

Om Ulrika Borking

Ulrika är utbildad översättare med mångårig erfarenhet av översättning från engelska, danska och norska till svenska. Hon erbjuder översättning, lokalisering och transkreation av texter samt korrekturläsning och copywriting.