Blogg om översättning, språk och text

2023 > 05

En palett med vattenfärger ligger på ett vitt bord.
Läs hela inlägget »

Ulrika Borking

En utsträckt, vit robothand.
Läs hela inlägget »

Ulrika Borking

Det är de små orden som gör det!

"CONTACT US" skrivet bokstav för bokstav med små träbrickor.
Läs hela inlägget »

ÖVERSÄTTNING TRANSKREATION LOKALISERING SPRÅKGRANSKNING SKRIVTJÄNSTER