Samtal om AI och översättning

Ulrika Borking

AI och framtiden för översättning...

Häromdagen hade jag ett mycket intressant samtal med Lisa Pilqvist (Content Writer på GO MO Group), Katarina Häger och Agnes Salomonsson Lagevald (projektledare på Novoterm Translation) om ChatGPT och generativ AI i allmänhet och hur detta påverkar översättningsbranschen.
 
Vi ställde oss frågor som:

"Om den här tekniken är så bra, varför skulle kunder fortfarande köpa våra översättningstjänster?"

Allt handlar om vilken typ av kvalitet och säkerhet kunder tycker att deras innehåll förtjänar.
 
För vissa delar av översättningsprocessen kan ChatGPT och andra LLM:er vara användbara verktyg, men bara för att dessa verktyg är tillgängliga är det inte givet att vem som helst kan använda dem på ett kvalitetssäkrat sätt och förvänta sig hög kvalitet (det är precis som med CAT-verktyg; att äga ett gör dig inte automatiskt till översättare...).
 
Generativ AI är här för att stanna, men det är även professionella skribenter och översättare. Inom översättningsbranschen är människor viktigare än någonsin tidigare. Varför då?
 
Jo, på grund av det affärsvärde som yrkesverksamma tillför genom sin expertis, sunda förnuft och kontextuella och kulturella medvetenhet – helt enkelt: the human touch (och den behöver inte ens promptas fram, den finns där automatiskt hos alla professionella översättare värda sin yrkestitel).
 
Eller som Dr. Arle Lommel (chefsanalytiker på SCA Research) uttrycker det:

”Machine translation will displace only those humans who translate like machines. Humans will focus on tasks that require intelligence.”

Låt professionella översättare ta hand om de texter som betyder mest och låt maskinöversättning, ChatGPT och generativ AI bara ta hand om de texter och situationer de klarar av.

Läs gärna mer om ChatGPT och generativ AI här.

Om Ulrika Borking

Ulrika är utbildad översättare med mångårig erfarenhet av översättning från engelska, danska och norska till svenska. Hon erbjuder översättning, lokalisering och transkreation av texter samt korrekturläsning och copywriting.